NaaTakamulu
Following book names are sorted alphabetically and spelled according to Roman Transliteration Scheme

Daa.akkinEni naagESwararaavu naaTaka kaLaaparishat raastrasthaayi pOTee naaTikala sampuTi(97-98)   by   vai.ke.naagESwara raavu
List Price: Rs. 200,ViSaalandhra Publishing House
balijEpalli lakshmeekantakavi naaTaka kaLaa vaidushyam   by   Daa.tennETi sudhaadEvi raamaraaju
List Price: Rs. 200,Telugu Viswa Vidyaalayam
kOkila   by   paanuganTi lakshmeenarasimhaaraavu
List Price: Rs. 16,Rohini Publications
kanyaaSulkam-oka apoorva sRshTi   by   seTTi eeSwararaavu
List Price: Rs. ,ViSaalandhra Publishing House
madhusEva (naaTakamu)   by   kaaLLakoori naaraayaNa raavu
List Price: Rs. 10,Jayanti Publishers
naaTyagOshTi-naalugu naaTakaalu   by   abboori varadaraajEswararaavu
List Price: Rs. 25,Author
prathama aandhranaaTaka kartalu   by   aacaarya pONangi Sreeraama appaaraavu
List Price: Rs. 75,Ponangi Sreerama Apparao
raadhaa kRshNa(SRngaara haasya naaTakam)   by   paanuganTi lakshmeenarasimhaaraavu
List Price: Rs. 13,Rohini Publications
raavikonDalaraavu naaTakalu   by   raavikonDalaraavu
List Price: Rs. 99,ViSaalandhra Publishing House
swarNaSaTakam   by   vidwaan tennETi
List Price: Rs. 25,ViSaalandhra Publishing House
telugu Ekaamka naaTaka parichayam   by   Daa.Sreepaada gOpaalakRshNa moorthi
List Price: Rs. 40,Telugu Viswa Vidyaalayam
varavikrayam (naaTakamu)   by   kaaLLakoori naaraayaNa raavu
List Price: Rs. 12,Jayanti Publishers
vipranaaraayaNa   by   paanuganTi lakshmeenarasimhaaraavu
List Price: Rs. 16,Rohini Publications
vishaada saarangadharamu   by   Sree dharmavaram raamakRshNamaacaaryulu
List Price: Rs. 7,Andhrapradesh Sahitya Academy

Preferred Email ID for correspondence

Shipping Address

Comments